KULUÇKA

Alphindi’nin kuluçka tesisleri, 9.360.000 adet/Yıl yumurta basım kapasitesine sahiptir.

Yumurta kümeslerinde üretilmiş ve depolanmış yumurtalar özel nakliye araçlarıyla toplanarak kuluçka tesisinin yumurta deposuna getirilir. Gerekli kontrolleri ve seleksiyonları yapılan yumurtalar, uygun ısı ve nem ortamının sağlandığı bölümlerde depolanır.

Basım için sürü yaşı, yumurta yaşı ve makine sıralamasına göre hazırlanan yumurtalar, gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden sonra 25 günlük gelişim süresini geçirecekleri “gelişim makineleri“ne yerleştirilirler. Bu makinelerde uygun ısı, nem ve döndürme koşullarında 25 günlük gelişimini dolduran yumurtalar, buradan “çıkım makineleri“ne transfer edilir.
Bu yumurtalar daha sonra son 3 günlük çıkım sürecini geçirecekleri “çıkım makineleri“ne konurlar. Burada tamamıyla yumurtadan çıkıp, kuruyup dış ortama adapte olacak duruma gelen civcivler makinelerden çıkartılır.

Toplam 28 günlük gelişim ve çıkım süreci sonunda çıkan civcivler bu konuda uzman seksörler tarafından erkek ve dişi olarak ayrılırlar ve seleksiyona tabi tutulurlar. Otomatik makinelerle gaga kesimleri ve aşıları yapılır. Bu seleksiyon sonunda birinci kalite civcivler ayrılarak makinelerde sayılıp, kutulanırlar. “Civciv odası“na alınan kutulanmış erkek ve dişi civcivler kuluçka civciv nakliye araçları ile broiler çiftliklerine sevk edilir.